Dichterbij jezelf komen
is een beweging

Madeleine Maurick (1954), gestalt- en traumatherapeut

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, een stad naar mijn hart. Mijn interesse is altijd tweeledig geweest: enerzijds internationale politieke processen, in het bijzonder mensen- en homorechten in Afrika, en anderzijds de psyche, wat beweegt en belemmert mensen in hun leven. Ik houd van reizen, over de wereld en in de ziel.

Het gaat mij vooral om de mogelijkheid om in verbinding te kunnen zijn met jezelf en met de ander. Dat is waar mijn passie ligt, het met cliënten oefenen in aanwezig zijn. Door ons lichamelijk ervaren te vergroten, fysiek te ervaren wat er in het hier en nu met je gebeurt, sta je stil en ga je kijken. En als je stil kunt staan, kom je innerlijk in beweging.

Ik ben opgeleid als gestalttherapeut bij MultidiMens en als traumatherapeut bij Somatic Experiencing Nederland (SE) en bij BodyMind (NeuroAffective Relational Model – NARM).

Ik ben een geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) en van de EAGT (European Association for Gestalt Therapy) en ben als ECP therapeut opgenomen in het register van de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) en in het register van de RBCZ. Mijn persoonlijke AGB-code’s bij zorgverzekeraars: 90-037059 / 94-010397. Mijn AGB praktijkcode’s: 90-015714 / 94-58512. Leden van de NVAGT zijn verplicht zich te houden aan de beroeps- en meldcode en vallen onder de NVAGT klachtenprocedure. Tevens is er sprake van een regelmatige bij- en nascholing. De beroepscode en klachtenprocedure zijn verkrijgbaar bij de NVAGT.  Ik ben tevens aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).

Samenwerking

Ik werk als gestalt- en lichaamsgerichte  traumatherapeut in de groepspraktijk Lijnbaansgracht met andere psychotherapeuten, lichaamstherapeuten en Feldenkrais-fysiotherapeuten. Met mijn collega-gestalttherapeut Wilfried Sluys (tevens werkzaam op de Lijnbaansgracht) heb ik geregeld overleg en wij verwijzen onderling ook cliënten naar elkaar door.

Vier keer per jaar organiseer ik workshops Systemisch Werk en Familieopstellingen, met Ria Verlinden.

In de relatietherapie werk ik samen met mijn collega- gestalttherapeut Ien van Duijnhoven. Wij hebben ieder een eigen praktijk voor gestalttherapie in Amsterdam.

De relatietherapie wordt dan ook op twee plaatsen in de stad gegeven. De plek wordt afgestemd met de cliënten.